Convocatòria extraordinària

Proves d’accés 2018
Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

INSCRIPCIONS A LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

(només prova específica)

INCRIPCIONS DEL 4 AL 8 DE JUNY

PROVES ACCÉS GRAU MITJÀ I SUPERIOR

La sol·licitud d’inscripció a les convocatòria extraordinària s’ha de fer per Internet

En breu penjarem el calendari del procés

Horari de les proves:

GRAU MITJÀ: 20 de juny de 2017

  • Hora de presentació: 9,00 hores
  • Hora començament de la prova: 9,30 hores
  • Hora de finalització: 11,30 hores

GRAU SUPERIOR: 21 de juny de 2017

  • Hora de presentació: 9,00 hores
  • Hora començament de la prova: 9,30 hores
  • Hora de finalització: 12,30 hores

Cal portar el document d’identificació personal i el material per a realitzar la prova.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

MATERIAL QUE HAN DE PORTAR LES PERSONES ASPIRANTS EL DIA DE LA PROVA (grau mitjà):

* CICLES DE GRAU MITJÀ:

Totes les persones hauran de portar bolígraf blau o negre.

A més, per algunes matèries cal portar el material específic detallat a continuació.

Cada aspirant ha de portar el seu material, ja que no es permetrà demanar-lo a d’altres aspirants.

PART COMUNA

ÀREA

MATERIAL ESPECÍFIC

Llengua catalana Cap material específic
Llengua castellana Cap material específic
Llengua estrangera (Anglès) Cap material específic
Llengua estrangera (Francès) Cap material específic
Matemàtiques Llapis – Goma d’esborrar – Regle – Escaire, Transportador d’angles – Tres llapis de colors diferents – Calculadora
Tecnologia Llapis HB – Goma d’esborrar – Regle graduat – Calculadora
Ciències de la naturalesa Calculadora
Ciències socials Calculadora
Educació visual i plàstica Llapis HB o 2H – Goma d’esborrar – Regle graduat – Joc d’escaire i cartabó – Transportador d’angles – Compàs

PART ESPECÍFICA

ÀREA

MATERIAL ESPECÍFIC
Visual i Plàstica Bolígraf – Folis DIN A-4 – 1 cartolina gran de color (a escollir) – Tisores i/o cúter – Superfície per tallar amb el cúter (de les que es venen amb aquesta finalitat o un cartró) – Regle, escaire i cartabó – Compàs – Llapis HB i 2B – Goma d’esborrar i maquineta – Llapis i retoladors de diferents colors – Papers per fer esbossos – 2 papers DIN A-4 TIPUS Basik de 150 gr./m2.

MATERIAL QUE HAN DE PORTAR LES PERSONES ASPIRANTS EL DIA DE LA PROVA (grau superior):

* CICLES DE GRAU SUPERIOR:

Totes les persones hauran de portar bolígraf blau o negre.

A més, per algunes matèries cal portar el material específic detallat a continuació.

Cada aspirant ha de portar el seu material, ja que no es permetrà demanar-lo a d’altres aspirants.

PART COMUNA

ÀREA

MATERIAL ESPECÍFIC

Llengua catalana Cap material específic
Llengua castellana Cap material específic
Llengua estrangera (Anglès) Cap material específic
Llengua estrangera (Francès) Cap material específic
Llengua estrangera (Alemany) Cap material específic
Matemàtiques o Història Calculadora científica – Regle graduat Llapis  – Goma d’esborrar

PART ESPECÍFICA

ÀREA

MATERIAL ESPECÍFIC
Dibuix Artístic Bolígraf – Llapis, goma, maquineta – 2 papers DIN A-3 tipus Basik de 150 gr. – Paper per fer esbossos (mínim 2 fulls) – A escollir: tècniques seques (llapis de grafit, sanguina, cretes, llapis de colors, rotuladors, pastels,…), grasses (ceres) o humides (aquarel.la, témpera,…)
Dibuix Tècnic Paper DIN A-3 blanc, tipus Bàsik prim – Regle, escaire i cartabó – Compàs – Transportador d’angles – Llapis o portamines duresa 3H i H – Goma d’esborrar
Cultura Audiovisual Fulls DIN A-4 per fer esbossos – Fulls DIN A-3 per al resultat final – Llapis i goma d’esborrar – Bolígraf – A escollir: tècniques seques (llapis de grafit, sanguina, cretes, llapis de colors, rotuladors, pastels,…), grasses (ceres) o humides (aquarel.la, témpera,…)
Volum Cartró Ploma: una placa de 70×50 cm. de 5mm. de gruix – Paper Bàsik de dibuix de 370gr: 1 full de 50×70 cm. – Cúter de fulla gran – Superfície per tallar amb el cúter (de les que es venen amb aquesta finalitat o un cartró) – Cola blanca ràpida – Cinta adhesiva de dues cares – Regle, escaire i cartabó